Kommande utställningar

Konst på åsen 28/5 – 24/7
19 sörmländska konstnärer ställer ut i det lilla naturreservatet Jägernåsen, Sörtorp, Katrineholm
Öppet dygnet
Invigning lördag 28 maj kl 15.00 av landshövding Liselott Hagberg
www.konstpaasen.se